Adress Ateljén på hörnet! Rindögatan 34, 115 58 Stockholm
T-Bana Gärdet (Uppgång Brantingsgatan) :Karta

Tel 0708 - 40 88 24
E-post laila@lailajulinsalster.seBildpedagog och konstnär

I ateljén: Skapande verksamhet. Enskilt och i grupp.

Ateljébesök: 0708-408824 eller mejl laila@lailajulinsalster.se. Välkommen!

Sociala medier:
Illustratörcentrum.se - Ateljésidan på Facebook

Ända sedan barnsben har jag fantiserat, målat och skapat egna världar. Mitt undermedvetna har alltid talat till mig genom fantasins symboler. Det har funnits stunder av tvivel kring skapandets värde. I dag vet jag att det är en viktig del av mitt välmående. Jag är Levande Verkstadspedagog och Bild och Symbolpedagog och har också pluggat på Konstfack och Stockholms universitet. Nu lär jag vidare, till Bildterapeut på Nordic Institute of Art Therapi.

En symbolpedagog använder symboliska uttryckssätt för att få människor att växa och utvecklas.
Drömmar, bilder och berättelser lyfter fram sidor av oss själva, som vi normalt inte har tillgång till.
Läs mer om Symbolpedagogik.

Levande Verkstad
Levande Verkstad bygger på en helhetssyn på människan. Pedagogiken utgår från att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.
Läs mer om Levande Verkstad.

Bildterapi
Läs mer om bildterapi på Niarte.se.


Nedan: lite smakprov på mina målningar


 

 
© Laila Julins Alster 2020illustratörcentrum Svenska Tecknare LV